Dịch vụ

Bảo dưỡng định kỳ

Tại sao cần phải bảo dưỡng định kỳ?

  1. Bảo dưỡng định kỳ nhằm chủ động sửa chữa trước những chi tiết sẽ phát sinh hư hỏng hay xuống cấp trong quá trình sử dụng… (ví dụ: nhớt máy, lọc nhớt, các loại dây curoa, các chi tiết bằng cao su v.v…).
  2. Duy trì xe luôn trong tình trạng hoạt động ổn định, an toàn…
  3. Yên tâm trong quá trình lái xe.

Các cấp bảo dưỡng:

Tùy theo số km thực tế, các xe du lịch KIA được chia các cấp bảo dưỡng như sau:

Cấp bảo dưỡng

km x 1000

Cấp nhỏ

5

15

25

35

Cấp trung bình

10

30

50

70

Cấp trung bình lớn

20

60

100

140

Cấp lớn

40

80

120

160

 
 

Bài viết khác: